Sprawozdania Zarządu

Sprawozdanie Zarządu X kadencji za rok 2021

Sprawozdanie Zarządu X kadencji za rok 2020

Sprawozdanie Zarządu X kadencji za rok 2019

Sprawozdanie Zarządu IX kadencji za rok 2018

  • Sprawozdanie Finasowe za rok 2018 jest dostępne do wglądu w biurze Smtg

Sprawozdanie Zarządu IX kadencji za rok 2017

Sprawozdanie Zarządu IX kadencji za rok 2016

Sprawozdanie Zarządu VIII kadencji za rok 2015

Sprawozdanie Zarządu VIII kadencji za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu VIII kadencji za rok 2013

Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie