Statut Stowarzyszenia

Cele statutowe SMTG:

  • gromadzenie zbiorów współczesnej grafiki,
  • organizacja Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie,
  • upowszechnienie wiedzy o współczesnej grafice światowej i stymulowanie twórczości w tej dziedzinie sztuki,
  • współpraca z instytucjami specjalistycznymi w zakresie wystawiennictwa, promocji i informacji,
  • tworzenie warunków zbierania, przetwarzania i upowszechniania danych o tej dziedzinie sztuki,
  • tworzenie kolekcji grafiki światowej,
  • tworzenie podstaw finansowych do realizacji swoich celów statutowych.

Statut SMTG (pobierz w PDF)