MTG 2015

MIĘDZYNARODOWE TRIENNALE GRAFIKI – KRAKÓW 2015

Międzynarodowe Triennale Grafiki – Kraków 2015 (MTG – Kraków 2015) to rozpoznawalna na całym świecie impreza graficzna, która w przyszłym roku będzie obchodzić 50-lecie swojego istnienia.

Międzynarodowe Triennale Grafiki – Kraków 2015 to przede wszystkim międzynarodowy konkurs graficzny, w którym w tym roku udział wzięło 1105 artystów z całego świata. Prace – wybrane przez międzynarodowe jury – prezentowane są podczas Wystawy Głównej w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie. MTG – Kraków 2015 to także szereg wystaw poświęconych różnym aspektom grafiki, zarówno w ujęciu historycznym, jak i prezentujących najnowsze osiągnięcia w tej dyscyplinie sztuki.

Program Główny MTG – Kraków 2015, oprócz Wystawy Głównej, zawiera także wystawę Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej – Kraków 2015, która w tym roku zaprezentowana zostanie w nowych galeriach znajdujących się w Budynku Głównym Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Prace prezentowane na tej wystawie zostały wybrane przez Jury konkursowe spośród dzieł zgłoszonych przez 211 młodych polskich grafików, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Wystawie tej towarzyszy specjalny pokaz prac laureatki poprzedniej edycji GPMGP – Kraków 2012 – Marty Kubiak.

W ramach Programu Głównego zostały także przygotowane wystawy w porozumieniu z wieloletnimi instytucjonalnymi partnerami imprezy: Tabula rasa. Joanna Janowska-Augustyn. Laureatka Grand Prix MTG – Kraków 2012 w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Romans z grafiką. Od Albersa do Vostella w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, Przestrzenie Tao. Grafika Dalekiego Wschodu – Japonia, Korea, Tajlandia, Chiny w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie oraz wystawa prezentowana w przestrzeniach Międzynarodowego Centrum Sztuk Graficznych w Krakowie pod hasłem Za kulisami ukazująca m.in. dorobek artystów, którzy wchodzili w składy zespołów jurorskich obradujących podczas tej edycji Triennale.

Program Główny MTG – Kraków 2015 jest również okazją do wymiany poglądów przedstawicieli różnych środowisk związanych z grafiką, a także podjęcia dyskusji dotyczących zagadnień ważnych dla tej dyscypliny sztuki. Odbędą się one m.in. w ramach międzynarodowego sympozjum pt. Przekształć się lub znikaj? – Rola cyklicznych imprez graficznych w sztuce współczesnej zorganizowanym w Auli Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w dniu 19. września 2015 roku. W sympozjum udział wezmą m.in. Richard Noyce (GB), Marina Majič (CR), Jill Parisi (USA), Alicia Candiani (AR), Endi Poskowic (USA) i Anne Seppänen (SE).

Tradycyjnie już Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie poszerza zasięg imprezy poprzez włączanie do wspólnych działań instytucji w kraju i na świecie. Tym razem partnerami SMTG została Galeria BWA w Kielcach organizująca po raz pierwszy międzynarodowy konkurs poświęcony litografii, w którym udział wezmą także artyści uczestniczący w MTG – Kraków 2015 oraz – trzeci już raz z kolei – Dalarnas museum w Falun (Szwecja), którego jury, działające niezależnie od jury MTG – Kraków 2015, dokona wyboru prac spośród oryginałów nadesłanych przez artystów do Krakowa, które zostaną zaprezentowane w Falun na przełomie 2016 i 2017 roku.

Międzynarodowe Triennale Grafiki – Kraków 2015 to także Program Towarzyszący, do którego zgłoszono ponad 30 wystaw organizowanych w kraju i za granicą przez muzea i galerie m.in. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Galerię „Wozownia” z Torunia, Bibliotekę Instytutu Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego, BWA w Olsztynie, partnerów z Drezna i Stanów Zjednoczonych.