Członkostwo w SMTG

Zapraszamy do wstąpienia w szeregi 
Stowarzyszenia Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie
 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych (pobierz deklarację)
2. zwyczajnych – artystów (pobierz deklarację)


Karta praw członka zwyczajnego (pobierz kartę praw)

Aby zostać członkiem SMTG należy złożyć wypełnioną deklarację członkowską w siedzibie Stowarzyszenia osobiście lub listownie, oraz opłacić składkę członkowską.

Składka członkowska SMTG wynosi 60 zł / rok. 

Wpłaty składki można dokonać

w biurze SMTG, Rynek Główny 29, Kraków, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00 lub przelewem na konto: Bank Zachodni WBK SA 51 1090 2053 0000 0001 1596 7549

Informacja o zmianach w Karcie Praw Członków SMTG (30.07.2014)

Dodane prawo: Członek Artysta ma prawo do korzystania na preferencyjnych warunkach finansowych z przestrzeni Galerii Eksperyment i Galerii Centrum

Zmiana w obowiązkach Członka: Opłacać terminowo roczną składkę członkowską