MTG 2018

Międzynarodowe Triennale Grafiki w 2018 roku odbędzie się w nowej formule. Nadal będzie miało charakter otwartego konkursu, gdyż jest to istotna wartość wypracowana w minionych dekadach, ale jednocześnie celem nowej edycji Triennale będzie ukazanie złożonej istoty procesu graficznego i przybliżenie jej w możliwie najpełniejszej formie szerokim kręgom odbiorców.

Nowa formuła Wystawy Głównej Międzynarodowego Triennale Grafiki zakłada stworzenie wizualnej definicji medium graficznego w jego wieloaspektowości i złożoności. W związku z tym, wzorem lat ubiegłych, do konkursu zgłosić można od 1 do 4 prac, przy czym Jury Konkursu, w przypadku zgłoszenia obejmującego od 2 do 4 prac, będzie traktowało prace jako zestaw i jako taki kwalifikowało na Wystawę Główną. Decyzja ta wiąże się z naszym przekonaniem, że twórczość graficzna jest procesem rozpisanym na wiele realizacji i najpełniejszy wyraz osiąga prezentowana jako zestaw lub seria. Pragniemy zaznaczyć, że pojedyncze prace będą brane pod uwagę w takim samym stopniu jak zestawy, jeśli stanowią zamkniętą formą graficzną.

Ponadto pragniemy zwrócić się do artystów zgłaszających prace na Konkurs o dołączenie do zgłoszenia materiałów kontekstowych pogłębiających odbiór zgłaszanych prac. W ramach materiałów kontekstowych można będzie zaprezentować: krótkie filmy obrazujące proces powstawania nadesłanych prac, teksty i materiały wizualne stanowiące inspirację lub ważny punkt odniesienia dla poszczególnych prac oraz wszelkie inne materiały, które przyczynią się do pełniejszego zobrazowania procesu twórczego. Materiały kontekstowe zostaną przedstawione podczas obrad Jury Konkursu, a po wybraniu prac na Wystawę Główną będą prezentowane jako uzupełnienie prac zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej w zależności od możliwości Organizatora i specyfiki samych materiałów kontekstowych.

Kalendarium programu MTG 2018

  1. Nadsyłanie oryginalnych prac na konkurs do 31.01.2018
  2. Ogłoszenie wyników konkursu do 16.04.2018
  3. Nadsyłanie zakwalifikowanych instalacji oraz innego typu prac wymagających wykorzystania wielkogabarytowych elementów niebędących wydrukiem na papierze do 31.05.2018
  4. Uroczystość otwarcia wystawy głównej MTG 2018 06.07.2018
  5. Gala rozdania nagród MTG 2018 06.07.2018 
  6. Wystawa Główna MTG 2018 od 06.07.2018 do 21.08.2018
  7. Zwrot prac Uczestników niezakwalifikowanych do Wystawy Głównej MTG 2018 i/lub programu IconData do 31.12.2018
  8. Odbiór osobisty prac Uczestników niezakwalifikowanych do Wystawy Głównej i/lub programu IconData do 31.12.2018
  9. Zwrot prac Uczestników zakwalifikowanych do Wystawy Głównej MTG 2018 i/lub programu IconData do 31.08.2019
  10. Odbiór osobisty prac Uczestników zakwalifikowanych do Wystawy Głównej  i/lub programu IconData do 31.08.2019