Zarząd i pracownicy

Zarząd:
Prezes SMTG – Dr Marta Raczek-Karcz
Wiceprezes – Katarzyna Wojtyga
Skarbnik – Wojciech Sieniawski
Sekretarz – Agnieszka Cieślińska-Kawecka

Członek Zarządu – Zofia Gołubiew
Członek Zarządu – Marianna Bończa-Stuhr
Członek Zarządu – Agnieszka Pletty

Komisja Rewizyjna:
Andrzej Mogilnicki
Wiesław Sikora
Mateusz Otręba

Biuro SMTG:
sekretariat SMTG
Katarzyna Tomas-Drzonek
Magdalena Matłoka