Zarząd i pracownicy

Zarząd:
Prezes SMTG – Marta Raczek-Karcz
Wiceprezes – Katarzyna Wojtyga
Skarbnik – Wojciech Sieniawski
Sekretarz – Agnieszka Cieślińska-Kawecka

Członek Zarządu – Zofia Gołubiew [*]
Członek Zarządu – Marianna Bończa-Stuhr
Członek Zarządu – Agnieszka Pletty

Komisja Rewizyjna:
Andrzej Mogilnicki
Wiesław Sikora
Mateusz Otręba

Biuro SMTG:


Sekretariat SMTG
Katarzyna Tomas-Drzonek
Katarzyna Wojtyga

Montaż wystaw, dokumentacja fotograficzna i filmowa: Zbigniew Michalski

Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, Rynek Główny 29, tel. 12 422 19 03, 510 050 844, smtg@triennial.cracow.pl