Nagrody

Laureatka Grand Prix MTG 2024 | Laureate of the Grand Prix MTG 2024

Lihie Gendler Talmor [Izrael | Israel]

Ría, wszystko, co pamiętane, jest cenne, wszystko, co pamiętane, jest tutaj | Ría, everything remembered is dear, everything remembered is there 

książka artystyczna oprawiona ręcznie: fotograwiura i fototrawienie, francuskie rozkładówki składane | artist’ book hand bound: photogravure and photo-etching French folded double spreads

wersja zamknięta | closed book: 45 x 40 cm

wersja otwarta | open book: 45 x 90 cm

2022

Laureat Nagrody Europejskiej MTG 2024 | Laureate of the European Prize MTG 2024

Nikola Radosavljević [Serbia]

Komórka | The Cell

hybrydowa instalacja linorytnicza funkcjonująca jako ambientowa realizacja site-specific | hybrid  linocut  installation  that  functions  as  site-specific ambient one

wymiary zmienne | various dimensions 

2022/2023

Laureat Nagrody im. Profesora Witolda Skulicza MTG 2024 | Laureate of the Professor Witold Skulicz Prize MTG 2024

Michał Pietrzak [Polska | Poland]

365+

instalacja intermedialna: druk pigmentowy, animacja poklatkowa | intermedia installation: pigment print, stop-motion animation

całość | entity: 180 x 820 cm

2022

Laureat Nagrody Specjalnej Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku | Laureate of the Special Prize funded by the Rector of the Academy of Fine Arts in Gdańsk

oraz

Laureat Nagrody Specjalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy | Laureate of the Special Prize funded by the Leon Wyczółkowski District Museum in Bydgoszcz

Sean Caulfield [Kanada | Canada]

cykl Tragedia wspólnoty | A Tragedy of the Commons 

Narzędzia powstrzymujące walkę | Fight-Stopping Tools 

104 x 125 cm

Zasady podziału | Rules for Sharing 

104 x 185 cm

Które rzeczy wymagają naszej ochrony | Which Things Need Our Protection 

132 x 95 cm

3 grafiki: linoryt, druk atramentowy, sitodruk | 3 prints: linocut, inkjet, screen print

2023

Laureatka Nagrody Specjalnej Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach | Laureate of the Special Prize funded by the Rector of the Academy of Fine Arts in Katowice

Kathryn Poole [Wielka Brytania | UK]

z cyklu Ford | from the Ford series

4 grafiki: akwaforta na papierze Kitakata | 4 prints: etching on Kitakata paper

każda | each: 40 x 60 cm

2022

Laureat Nagrody Specjalnej Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie | Laureate of the Special Prize funded by the Rector of the Academy of Fine Arts in Krakow

Mariusz Filipowicz [Polska | Poland]

z cyklu Numery: 4, 9, 19, 25 | from the Numbers series: 4, 9, 19, 25

instalacja składająca się z 4 obiektów graficznych z dźwiękiem | installation consisted of 4 graphic objects with sound

każdy obiekt | each object: 34 x 30 x 5 cm 

2023

Laureatka Nagrody Specjalnej Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi | Laureate of the Special Prize funded by the Rector of the Academy of Fine Arts in Łódź

Goedele Peeters [Belgia | Belgium]

cykl Herbarium 1 – 6 | Herbarium 1 – 6 series

6 grafik: sucha igła, chine collé | 6 prints: drypoint, chine collé

pionowe formaty | vertical prints: 100 x 70 cm 

poziome formaty | horizontal prints: 70 x 100 cm

2023

Laureatka Nagrody Specjalnej Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu | Laureate of the Special Prize funded by the Rector of the Art University in Poznań

Olesya Dzhurayeva [Ukraina | Ukraine]

cykl Pod presją | Under the pressure series

Okno nadziei | Window of Hope

Stoimy na własnej ziemi | We stand on Our Own Land

Dom, którego światło zgasło na zawsze | The House, which Light Went out Forever

Otchłań | The Abyss

Łzy | Tears 

Wiosna w środku wojny | Spring in the Middle of the War

6 grafik: linoryt | 6 prints: linocut 

każda | each: 50 x 77 cm

2023

Laureatka Nagrody Specjalnej Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie | Laureate of the Special Prize funded by the Rector of the Academy of Fine Arts in Warsaw

Pamela Dodds [Kanada | Canada]

Zasieki na granicy słoweńsko-austriackiej | Austria – Slovenia Border Barrier

Zasieki na granicy rosyjsko-łotewskiej | Latvia – Russia Border Barrier

Zasieki na granicy grecko-tureckiej (płot z 2012 roku) | Greece – Turkey Border Barrier (2012 fence)

Granica francusko-brytyjska. Zasieki w Calais | France – UK Border Barrier at Calais

Zasieki na granicy węgiersko-serbskiej | Hungary – Serbia Border Barrier

Zasieki na granicy turecko-bułgarskiej | Bulgaria – Turkey Border Barrier

6 grafik: sucha igła, druk reliefowy i chine collé | 6 prints: drypoint, relief print and chine collé

każda | each 28 x 48 cm

2023

Laureat Nagrody Specjalnej Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu | Laureate of the Special Prize funded by the Rector of the Academy of Fine Arts in Wrocław

Víctor Manuel Hernández Castillo [Meksyk | Mexico]

cykl Ruchome archetypy | Moving Archetypes series

Techno-Mitografia | Techno-Mythography

Drapieżniki | Predators

Ecce-Techno-Homo

Oko wieczności | The Eye of Eternity

Ecce-Techno-Zoo-Homo

5 grafik: linoryt | 5 prints: linocut

każda | each: 80 x 120 cm

2022

Laureatka Nagrody Specjalnej Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Laureate of the Special Prize funded by the Rector of the University of the National Education Commission in Krakow

Elisabet Alsos Strand [Norwegia | Norway]

Zagrożone | Endangered

4 wycinanki (papier Kakishibu) | 4 paper cut (Kakishibu paper)

każda | each: 90 x 54 cm

2023

Laureat Nagrody Specjalnej Rektora Akademii Śląskiej | Laureate of the Special Prize funded by the Rector of the Academy of Silesia

Augusto Sampaio [Brazylia | Brazil]

Tydzień jak każdy | A Week Like any Other

7 grafik (składanych tryptyków): drzeworyt laserowy i wypukłodruk z płyty cynkowej na kartonie| 7 prints (folded triptychs) lasercut wooden relief and zinc relief on cardboard

2022

Laureat Nagrody Specjalnej Międzynarodowego Jury | Laureate of the Special Prize funded by the International Jury

Grzegorz Banaszkiewicz [Polska | Poland]

autor kompozycji: Krzysztof Gawlas

Obserwatorium | Observatory

instalacja graficzna, prezentująca dyptyk trójwymiarowych animacji, dokonanych z odmiennych punktów obserwacji i perspektyw czasowych:  obiekt umożliwiający obserwację – banaskop 3D własnej konstrukcji, fotografia, animacja stereoskopowa, kompozycja | graphic installation presenting a diptych of three-dimensional animations made from different observation points and time perspectives:  an object enabling observation: a 3D ‘banascope’ – a device of my own construction, photography, stereoscopic animation, composition

powierzchnia niezbędna do zaprezentowania obiektu | space needed for presenting of the construction: 150 x 150 cm

2023

Wyróżnienie Honorowe | Honorable Mention

María Luisa Estrada Sánchez [Meksyk | Mexico]

Samobudowa I, II, III | Self-construction I, II, III 

48 x 90 cm

2023

Rzuty I, II, III | Plans I, II, III 

35 x 31 cm 

33 x 37 cm 

36 x 35 cm

2023

Domostwo | Calli 

69 x 106 cm

2022

5 grafik: wypukłodruk wykonany z matrycy z pianki PCV na bawełnianym papierze | 5 prints: relief on foamed pvc, printed on cotton paper 

Wyróżnienie Honorowe | Honorable Mention

Nicci Haynes [Australia]

Koszt | The Cost

animacja oparta na obrazach drukowanych termicznie | animation based on thermally printed images

czas trwania | duration: 3’07”

2022

Wyróżnienie Honorowe | Honorable Mention

Jan Kukułka [Polska | Poland]

Some Scapes

instalacja: litografia, drzeworyt, projekcja wideo | installation: lithography, woodcut, video projection

całość | entity: 108 x 288 cm

2023

Wyróżnienie Honorowe | Honorable Mention

Andrea Serafini [Włochy | Italy]

Deszczobraz | Rainscape

akwatinta na płycie cynkowej | aquatint on zinc plate

76 x 100 cm

2023

Wyróżnienie Honorowe | Honorable Mention

Anna Trojanowska [Polska | Poland]

Echolalia 37-49

litografia | lithography

całość | entity: 50 x 427 cm

2023

Wyróżnienie Honorowe | Honorable Mention

Ana Vivoda [Chorwacja | Croatia]

cykl Okruchy poranka | Fragments of Morning series

4 grafiki: druk cyfrowy, linoryt na papierze Awagami | 4 prints: digital print, linocut on Awagami paper

każda | each: 63 x 100 cm

2021 – 2022

Wyróżnienie Honorowe | Honorable Mention

Cai Wantong [Chiny | China]

Dar dziadka | Grandpa’s Gift

drzeworyt | woodcut

115 x 85 cm

2023