O MCSG

Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych

Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych jest przestrzenią przeznaczoną do prezentacji i promocji sztuk graficznych oraz działań związanych z grafiką. Jest miejscem, w którym można się spotkać z historią grafiki i z jej teraźniejszością.

MCSG składa się z

  • Galerii Centrum,
  • Galerii Eksperyment,
  • archiwum,
  • biblioteki/czytelni, 
  • oraz mediateki.

Profil Galerii Centrum pozwala prezentować najważniejsze i najciekawsze zjawiska we współczesnej grafice światowej, zarówno wybitnych artystów zagranicznych, jak i wystawy zbiorowe o charakterze międzynarodowym. Galeria Eksperyment jest otwarta na twórcze doświadczenie i młodych artystów. Archiwum zawiera dokumenty i katalogi Międzynarodowego Biennale Grafiki oraz Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie. Biblioteka i czytelnia dysponują unikatowymi zbiorami publikacji o grafice II połowy XX wieku oraz czasopismami artystycznymi. W mediatece przechowywane są slajdy oraz reprodukcje cyfrowe prac zgłaszanych na kolejne edycje Biennale i Triennale.

MCSG zostało powołane w 2011 roku decyzją Zarządu SMTG VII kadencji.

Artystów zainteresowanych wystawą w Galerii Centrum lub Galerii Eksperyment prosimy o kontakt telefonicznie lub emailem.

Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych
Rynek Główny 29, 2 piętro, 31-010 Kraków, Polska
tel/fax: +48 12 422 19 03, +48 510 050 844
e-mail: smtg@triennial.cracow.pl

Wystawy w galeriach MCSG są czynne od poniedziałku do piątku od 10.00 do 15.30
lub po umówieniu telefonicznym: +48 12 422 19 03, +48 510 050 844

Zakup wypposażenia potrzebnego do działalności Międzynarodowego Centrum Sztuk Graficznych w Krakowie “dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”


Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych

Rynek Główny 29, 2 piętro
31-010 Kraków, Polska

telefon: +48 12 4221903
fax: +48 12 4217123
e-mail: smtg@triennial.cracow.pl

Galeria MCSG jest czynna
od poniedziałku do piątku od 10.00 do 15.30
lub po umówieniu telefonicznym:
+48 12 422 19 03, +48 510 050 844