Walne Zgromadzenie Członków SMTG – Regulamin i Porządek obrad.

Przypominamy, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków SMTG zostało wyznaczone na dzień 14 czerwca 2016 roku (wtorek)godz. 14:00 (drugi termin, godz. 14:15).

Prosimy o zapoznanie się z Porządkiem obrad i Regulaminem wyborczym.

Na Zgromadzeniu przedstawione zostanie Sprawozdanie finansowe i Sprawozdanie z działalności merytorycznej SMTG za rok 2015 oraz podsumowanie działalności VIII kadencji SMTG za lata 2013-2016. Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2015 zostało opublikowane na stronie internetowej SMTG – uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nimi przed spotkaniem (przejdź do sprawozdania>>). Sprawozdanie finansowe za rok 2015 jest dostępne do wglądu w biurze SMTG.

0 Shares: