6. Wystawa Grafik Członków SMTG w Krakowie

Graficzki i Graficy, Członkinie i Członkowie Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Wystawie Członków SMTG w Krakowie.

Już po raz drugi Wystawa Członkowska – należąca od 2011 roku do tradycji ekspozycyjnej Stowarzyszenia – odbędzie się na początku roku. Będzie to doskonała okazja do spotkania, wspólnego świętowania i zapoznania się z planami Stowarzyszenia na rok 2018 oraz wysłuchania propozycji Członków dotyczących możliwych do zrealizowania w roku 2018 wydarzeń związanych z grafiką.

Wernisażowi wystawy, zgodnie z zapoczątkowaną w 2017 roku tradycją towarzyszyć będzie Karnawałowa Impreza Graficzna. 

Mając na uwadze olbrzymie zainteresowanie, jakim cieszyło się uczestnictwo w poprzednich edycjach  Wystawy Członkowskiej, a także fakt, że w roku 2018 w okresie od stycznia do czerwca Stowarzyszenie skupia się na przygotowaniu Międzynarodowego Triennale Grafiki, wykorzystując znaczną część przestrzeni MCSG i mogąc udostępnić na Wystawę Członkowską wyłącznie galerię Centrum, postanowiliśmy organizując 6. Wystawę Członkowską wprowadzić następujące zasady jej organizacji i uczestnictwa w niej:

  1. Do udziału w Wystawie zaproszeni są wszyscy Członkowie Stowarzyszenia, którzy do dn. 31. Października 2017 uiścili składkę członkowską za mijający rok i którzy prześlą swoje zgłoszenie mailowo na adres Stowarzyszenia do dnia 24. Listopada 2017.
  2. W związku z ograniczoną ilością przestrzeni ekspozycyjnej, w pierwszej kolejności pod uwagę zostaną wzięte zgłoszenia tych spośród Członków, którzy dotychczas nie prezentowali swoich prac na wystawie Członkowskiej.
  3. Na Wystawę każdy Członek ma prawo zgłosić jedną pracę.
  4. Ze względu na warunki przestrzenne, preferowany byłby format max. 100×70 cm, zdając sobie jednak sprawę z różnorodności Państwa poszukiwań twórczych dopuszczamy także prace o formacie większym, a także działania o charakterze multimedialnym (te ostatnie pod warunkiem zapewnienia przez artystę odpowiedniego do ich prezentacji sprzętu i pomocy w ich uruchomieniu), a także instalacje (pod warunkiem, że ich wymiar nie przekroczy Naszych możliwości przestrzennych, a także pod warunkiem udziału artysty w ich montażu).
  5. Po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji zgłoszenia mailowego prosimy o przesyłanie prac oraz oryginału wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres Biura SMTG w Krakowie, Rynek Główny 29, 1 p. 31-010 Kraków, bądź osobiste dostarczenie pracy i dokumentów (godziny pracy Biura: pn – pt w godz. 9 – 16) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05. stycznia 2018.  
  6. Po zakończeniu Wystawy prace zostaną odesłane na koszt uczestnika (po wcześniejszym przelaniu kwoty niezbędnej do odsyłki na konto SMTG w Krakowie, wpłaty należy dokonac do dn. 13.02.2018).
  7. Prace po zakończeniu Wystawy można także odebrać osobiście w Biurze SMTG w Krakowie – prace należy odebrać do dn. 20.02.2018.
  8. Prace, które nie zostaną odebrane w wyżej wymienionym terminie, oraz te, za które nie zostanie uiszczona opłata z tytułu ich odsyłki w wyżej wskazanym terminie, wraz z dn. 01.03.2018 przechodzą na własność SMTG w Krakowie. 

19. stycznia 2018

Wernisaż Wystawy Członkowskiej – start godz. 18:00.
Spotkanie Członków i Przyjaciół SMTG w Krakowie – start godz. 19:00
Karnawałowa Impreza Graficzna – start godz. 20:30
Wystawa Członkowska będzie trwała do 11.02.2018
Mam nadzieję, że spotkamy się w komplecie podczas 6. Wystawy Członków SMTG w Krakowie,
z serdecznymi pozdrowieniami
dr Marta Anna Raczek-Karcz
Prezes SMTG w Krakowie

0 Shares: