Sprawozdanie z działaności merytorycznej Zarządu SMTG VIII kadencji za rok 2015

Opublikowaliśmy Sprawozdanie z działalności merytorycznej Zarządu SMTG VIII kadencji za okres od 1.01.2015 – 31.12.2015. Bardzo prosimy zainteresowane osoby o zapoznanie się z treścią sprawozdania przed Walnym Zgromadzeniem Sprawozdawczo-Wyborczym Członków SMTG, które odbędzie się 14 czerwca o godz. 14:00.

http://www.triennial.cracow.pl/S…/sprawozdania_Zarz%C4%85du/

Sprawozdanie Finansowe za rok 2015 jest dostępne do wglądu w biurze SMTG.

0 Shares: