transgrafia 3.0 – relacja

W dniach 26.05.2024 – 23.06.2024 po raz trzeci w ramach MTG – tym razem pod hasłem Komu
sztuka się opłaca?
– pod opieką kuratorską Katarzyny Wojtygi, zaprezentowana została wystawa z cyklu transgrafia. Wystawa odbyła się w dawnym gmachu Poczty Głównej w Krakowie przy ulicy Wielopole 2 (róg z Westerplatte 20). W wystawie wzięło udział 29 artystów wybranych w drodze konkursowej oraz jurorzy. Uczestnicy, każdy swoim unikatowym artystycznym językiem, odnieśli się do przewodniego hasła wystawy, kierując uwagę widzów na jego różne aspekty.


Wystawę poprzedziło uroczyste otwarcie w dniu 25 maja, podczas którego przyznano Nagrodę
Główną Ewie Jaworskiej za instalację Dziejemy się. W instalacji (w formie obrazu postaci ludzkiej
utworzonego z nietrwałych materiałów, głównie piasku), można odnaleźć nie tylko nawiązanie do wartości sztuki w jej wymiarze społeczno-ekonomicznym, ale w znacznie większym stopniu, do zagadnienia nietrwałości ludzkich działań, a także pamięci o człowieku i o tym, co przezeń dokonane. Pozwalając widzom-uczestnikom swobodnie przemieszczać się po zaaranżowanej przestrzeni artystka dała im możliwość uczestnictwa w działaniu twórczym jednocześnie, przewrotnie, skłaniając do jego dekonstrukcji. Obserwacja stopniowego „Zadeptywania” i jednoczesnego „rozchodzenia się” obrazu zmusza do refleksji nad tym ile pozostaje po twórcy, po osobie, po dziele. Jak opisuje ten proces
sama artystka: Śledziłam metamorfozy kształtu, sposób, w jaki się przeobraża, i to, jak długo
pozostaje rozpoznawalny jako kształt człowieka. Jedyna stała to oczekiwanie momentu, w którym obraz postaci całkowicie zniknie.


Wystawie transgrafia 3.0 towarzyszyła otwarta dla publiczności dyskusja (25 maja), dotycząca sytuacji artystek i artystów w czasach szybkiego generowania obrazów, tekstów i dźwięków przy pomocy systemów uczenia maszynowego (potocznie nazywanych sztuczną inteligencją). W dyskusji udział wzięli: Beata Bajno, Jerzy „Irbis” Gorczyca, Michał Pietrzak, Jacek Rogala, Marcin Strzelecki, a poprowadziła ją dr Marta Raczek-Karcz.


Organizatorzy mają nadzieję, że dzięki wystawie transgrafia 3.0 Komu sztuka się opłaca?, z Krakowa popłynie ważny i czytelny komunikat – wszyscy mamy realny wpływ na wizerunek Polski jako mecenasa sztuki oraz wspieramy system edukacji artystycznej.


Uczestnicy wystawy: Grzegorz Banaszkiewicz, Dominik Cierpiał, Ioannis
Anastasiou i Majka Dokudowicz, Julia Futyma, Jan Gąsienica-Byrcyn, Justyna Grodecka, Magdalena Jagodzka, Ewa Jaworska, Michał Krawiec, Marta Kubiak, Jan Kukułka, Tomasz Kwiatkowski, Marta Lech, Robert Lipka, Jacek Machowski, Małgorzata Mitka, Le Mai Nguyen-Zaniewska, Grupa Not a Number, Michał Pietrzak, Paulina Poczęta, Bartosz Posacki, Andrzej Rułka, Maja Stankiewicz, Magdalena Świerczek, Natalia Tarnawa, Agnieszka Urbanek, Wota Rena oraz Ksawery Kaliski, Bronka Nowicka, Przemysław Truściński, Małgorzata Warlikowska.


Jurorzy: Ksawery Kaliski, Bronka Nowicka, Przemysław Truściński, Małgorzata Warlikowska, Katarzyna Wojtyga.

Fotorelacja – Karol Szafran

0 Shares:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *