9 Wystawa Członków SMTG w Krakowie

Graficzki i Graficy, Członkinie i Członkowie Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, po roku przerwy mamy zaszczyt ponownie zaprosić Państwa do udziału w Wystawie Członków SMTG w Krakowie!

Zgodnie z ustanowioną w 2017 roku tradycją Wystawa Członkowska odbędzie się na początku roku. Będzie to doskonała okazja do spotkania i zapoznania się z planami Stowarzyszenia na rok 2022 oraz wysłuchania propozycji Członków dotyczących możliwych do zrealizowania w roku 2022 wydarzeń związanych z grafiką.

Mam nadzieję, że tradycyjnie spotkamy się tym razem podczas 9 już Wystawy Członkowskiej SMTG w Krakowie.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Marta Anna Raczek-Karcz

Prezes SMTG w Krakowie

Regulamin 9 Wystawy Członkowskiej:

1. Do udziału w Wystawie zaproszeni są Członkowie Stowarzyszenia, którzy do dn. 11 stycznia 2022 roku uiszczą (ewentualne) zaległe składki za rok 2021, zapłacą składkę za rok 2022 oraz którzy prześlą swoje zgłoszenie mailowo wraz z reprodukcją zgłaszanej pracy na adres Stowarzyszenia do dnia 31 grudnia 2021.

2. Na Wystawę każda Artystka i każdy Artysta ma prawo zgłosić jedną pracę wykonaną w dowolnej technice i o dowolnych wymiarach.

3. Prosimy o przesyłanie pracy oraz oryginału wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres Biura SMTG w Krakowie, Rynek Główny 29, 1 p. 31-010 Kraków, bądź osobiste dostarczenie pracy i dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do 11 stycznia 2022 roku.

Zaznaczamy, iż jeśli wybierają Państwo opcję wysyłki pocztowej, ze względu na ustalony już termin montażu wystawy, o akceptacji pracy decyduje moment dostarczenia pracy do Biura (tj. praca powinna dotrzeć do SMTG do dnia 11 stycznia 2022).

Godziny pracy Biura w okresie przed i po świątecznym:

24.12. 2021 oraz 27.12.2021 – Biuro i Galerie nieczynne

28-30.12.2021 – Biuro czynne w godz. 10:00-14:00
31.12.2021-02.01.2022 – Biuro i Galerie nieczynne
03-05.01.2022 – Biuro czynne w godz. 10:00-14:00
06-07.01.2022 – Biuro i Galerie nieczynne10 i 11.01.2022 – Biuro i Galerie czynne od 9:00-16:00

4. Po zakończeniu Wystawy prace zostaną odesłane na koszt uczestnika (po wcześniejszym przelaniu kwoty niezbędnej do odsyłki na konto SMTG w Krakowie, wpłaty należy dokonać do dn. 28.02.2022).

5. Prace po zakończeniu Wystawy można także odebrać osobiście w Biurze SMTG w Krakowie – w tym przypadku prace należy odebrać do dn. 28.02.2020.

6. Prace, które nie zostaną odebrane w wyżej wymienionym terminie, oraz te, za które nie zostanie uiszczona opłata z tytułu ich odsyłki w wyżej wskazanym terminie przechodzą na własność SMTG w Krakowie. Przejście prac na własność nie oznacza automatycznego włączenia ich do kolekcji stałej SMTG, oznacza jedynie, że prace te zostaną wykorzystane przez SMTG zgodnie z ustaleniami podjętymi przez Komisję do Spraw Zbiorów powołaną przez Zarząd SMTG w Krakowie.

7. Informujemy, że przesłanie podpisanej karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją powyższych zasad uczestnictwa w 9 Wystawie Członkowskiej organizowanej przez SMTG w Krakowie.

NAJWAŻNIEJSZE DATY:

14 stycznia 2022 Wernisaż Wystawy Członkowskiej – start godz. 18:00.

Wystawa Członkowska będzie trwała do 1.02.2020 roku.

fot. Stan Barański

24 Shares:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *