Zarząd IX kadencji SMTG w Krakowie

W dniu 14 czerwca 2016 roku w wyniku jawnego głosowania Zarząd IX kadencji ukonstytuował się w następującym składzie:

  • Marta Anna Raczek-Karcz – Prezes Zarządu
  • Katarzyna Wojtyga – Wiceprezes Zarządu
  • Agnieszka Cieślińska-Kawecka – Skarbnik Zarządu
  • Tomasz Korczyński – Sekretarz Zarządu
  • Zofia Gołubiew – Członek Zarządu
  • Mateusz Otręba – Członek Zarządu
  • Wojciech Sieniawski – Członek Zarządu
0 Shares: