Wystawy Członków SMTG w Krakowie Mind Mapping

W imieniu Organizatorów, Artystek oraz własnym serdecznie zapraszamy na wystawę grafiki i rysunku

Agnieszki Łakomej, Eweliny Małysy i Małgorzaty Stachurskiej

Mind Mapping

Wystawa odbywa się w ramach Cracow Gallery Weekend KRAKERS 2018 i potrwa do 17 maja 2018 roku
Wernisaż: 21 kwietnia, godz. 19.00
Galeria Domu Norymberskiego w Krakowie


Mapy myśli to metoda tworzenia notatek w formie graficznej, która odzwierciedla pracę naszego mózgu. Technika „mindmapping” opiera się na teorii profesora Rogera Sperry’ego, który w 1981 roku otrzymał nagrodę Nobla za swoje badania nad półkulami mózgowymi. Profesor Sperry dowiódł, że lewa półkula kontroluje myślenie logiczne i analityczne: linearność, słowa i zbiory, podczas gdy prawa odpowiada za myślenie kreatywne: wyobraźnię, marzenia, emocje, obraz całości, postrzeganie kolorów i rozmiarów. Kiedy sporządzamy lub odczytujemy notatki w formie map myśli, angażujemy obie półkule mózgowe. Dzięki temu, proces notowania i zapamiętywania jest znacznie efektywniejszy. Tony Buzan, autor techniki mapowania myśli wyszedł z założenia, że ludzka pamięć i zdolności analityczne są nieograniczone. A dostęp do zasobów naszej pamięci umożliwiają słowa-klucze, które uruchamiają cały kontekst skojarzeniowy.

A. Łakoma, E. Małysa i M. Stachurska tworzą swoje autorskie mapy myśli, które ewokują potrzebę tworzenia pojedynczych grafik lub cykli graficznych. Na pokazach i wystawach graficznych zazwyczaj prezentuje się grafiki jako dzieła skończone. Tymczasem często wieloetapowy, rozłożony w czasie proces budowania i konstruowania logicznych skojarzeń, powstających podczas szkicowania, rysowania na matrycy, dokonywania zmian i poprawek, jest intrygującą strukturą, wielowątkową mapą myśli. Artystki w swoich działaniach graficznych, odwołując się m.in. do tekstów Rudolfa Steinera, Martina Heideggera i Thomasa Manna, dokonują swoistej symulacji procesów naturalnych, budując układy form plastycznych.

Wystawa jest artystyczną próbą analizy budowania obrazu graficznego, pokazania jej jako płynnej struktury, rozwijającej się pomiędzy porządkującymi zasadami wynikającymi z przyjętych założeń i użytego medium, a intuicyjną przypadkowością.

0 Shares: