Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków SMTG | 2016

Szanowne Członkinie i Szanowni Członkowie SMTG, 

w imieniu Zarządu SMTG pragnę poinformować, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków SMTG zostało wyznaczone na dzień 14 czerwca 2016 roku (wtorek).
 

Pierwszy termin: 14.06.2016 godz. 14:00

Drugi termin: 14.06.2016 godz. 14:15
 

Na Zgromadzeniu przedstawione zostanie Sprawozdanie finansowe i Sprawozdanie z działalności merytorycznej SMTG za rok 2015 oraz podsumowanie działalności VIII kadencji SMTG za lata 2013-2016. Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2015 zostało opublikowane na stronie internetowej SMTG – uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nimi przed spotkaniem (przejdź do sprawozdania>>)

W tym roku podczas Walnego Zgromadzenia członków SMTG zostanie przeprowadzone głosowanie na członków nowego Zarządu SMTG na IX kadencję oraz członków do Komisji Rewizyjnej na lata 2016-2019.   

Zachęcamy do udziału w Zgromadzeniu także te osoby, które chciałyby przystąpić do członkostwa w SMTG, a Członków, którzy jeszcze nie zdążyli uregulować zaległych składek prosimy o wpłaty. Czekamy na Państwa w Międzynarodowym Centrum Sztuk Graficznych w Krakowie, Rynek Główny 29, II p.

Marta Raczek-Karcz
Prezes SMTG w Krakowie

0 Shares: