Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków SMTG | 2017 – Harmonogram

Szanowni Członkowie, Szanowne Członkinie,

poniżej publikujemy harmonogram Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków SMTG w Krakowie, które odbędzie się 16.06.2017 o godzinie 17:00 (drugi termin godzina 17:15) w siedzibie SMTG w Krakowie, Rynek Główny 29, II piętro.

Część I

 1. Przywitanie Zebranych i stwierdzenie ważności/nieważności Walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie.
 2. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia w drugim terminie.
 3. Odczytanie porządku obrad i wybranie przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej i komisji wnioskowej Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie Sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu SMTG w Krakowie za okres od 01.01.2016 – 31.12.2016.
 6. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Zarządu SMTG w Krakowie za okres od 01.01.2016 – 31.12.2016.
 7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej SMTG w Krakowie za okres od 01.01.2016 – 31.12.2016.
 8. Dyskusja dotycząca przedstawionych sprawozdań.
 9. Jawne głosowanie nad zatwierdzeniem/odrzuceniem Sprawozdania Merytorycznego Zarządu SMTG w Krakowie.
 10. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu/odrzuceniu Sprawozdania Merytorycznego Zarządu SMTG w Krakowie.
 11. Jawne głosowanie nad zatwierdzeniem/odrzuceniem Sprawozdania Finansowego Zarządu SMTG w Krakowie.
 12. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu/odrzuceniu Sprawozdania Finansowego Zarządu SMTG w Krakowie.

PRZERWA

CZĘŚĆ II

 1. Przedstawienie przebiegu pracy i wniosków Komisji ds. Wystawy Lettra.
 2. Przedstawienie założeń programowych MCSG w Krakowie na lata 2017-2019.
 3. Przedstawienie Polityki Zarządzania Zbiorami SMTG w Krakowie.
 4. Przedstawienie założeń programowych MTG – Kraków 2018.
 5. Przedstawienie regulaminu MTG – Kraków 2018.
 6. Omówienie kwestii związanych z Członkostwem SMTG w Krakowie (składki, aktualizacja listy Członków).
 7. Przedstawienie nowej Karty Praw i Obowiązków Członka SMTG w Krakowie.
 8. Przedstawienie nowej wersji Deklaracji Członka SMTG w Krakowie.
 9. Wolne wnioski.
 10. Dyskusja nad wolnymi wnioskami.
 11. Jawne głosowanie zgłoszonych wniosków i podjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 12. Podziękowania i zakończenie Walnego Zgromadzenia. 

Niniejszy porządek obrad moża również pobrać TUTAJ [256KB]

0 Shares: