transgrafia 1.5 Kraków 2020 | Między sztuką, a sztuką

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie transgrafia 1.5 Kraków 2020!!!

W oczekiwaniu na kolejną odsłonę transgrafii 2.0, która odbędzie się w 2021 roku podczas Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie, postanowiliśmy włączyć się w graficzny rytm miasta. Nośnikiem naszych działań będą elektroniczne citylighty (Digital Citylights), które znajdują się na przystankach tramwajowych zlokalizowanych w najbardziej newralgicznych punktach Krakowa. Chcielibyśmy, żeby prace polskich artystów zaistniały w szerokim kontekście społecznym, wyrażając tym samym ideę Élan vital – pędu życia, będącego istotą tkanki miejskiej współczesnych metropolii. Kultura graficzna codziennie oddziałuje na naszą wrażliwość, a od jej wartości i walorów artystycznych w dużym stopniu zależy jakość naszego życia i zdolność do odczuwania piękna. Pierwsza edycja transgrafii znakomicie sprawdziła się w industrialnych przestrzeniach dawnej Fabryki Tytoniu przy ul. Dolne Młyny. Tegoroczna odsłona transgrafii 1.5 pozwoli artystom, którzy zechcą nadesłać prace na konkurs, oddziaływać w sposób dosłowny na wizualną przestrzeń Krakowa i jego mieszkańców. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabierają słowa z manifestu transgrafii o kreowaniu współczesności przez obraz, oddziaływaniu artystów na emocje społeczne, manifestowaniu tego, czym może stać się kreacyjny i edukacyjny wymiar sztuki, a przede wszystkim jak ważna w sztuce jest wolność. Ze względu na sekwencyjny sposób prezentowania prac na elektronicznych citylightach, Wasze dzieła – obok prezentacji swoich walorów artystycznych, staną się dla publiczności niezwykłą okazją poznania, w jaki sposób twórca buduje swoją niezależność artystyczną, jak przekracza granice percepcji i wreszcie w jaki sposób sztuka odbudowuje dialog społeczny. Ponownie zaprosiliśmy do udziału w jury osoby, które w sposób szczególny łączą talent z wrażliwym odczuwaniem pulsu współczesnej kultury. Liczymy na to, że wspólnie stworzymy kreacyjną narrację, która stanie się nowoczesną przestrzenią dla prezentacji sztuki. Bardzo zależy nam, żebyście stali się częścią tego przedsięwzięcia, dlatego z ogromną przyjemnością zapraszamy do udziału w konkursie transgrafia1.5 Kraków 2020 Między sztuką, a sztuką.

Katarzyna Wojtyga
Kuratorka transgrafii

Lokalizacje prezentacji:
Karmelicka/Teatr Bagatela
al.Krasińskiego/Muzeum Narodowe
Konopnickiej/Rondo Grunwaldzkie
Westerplatte/Poczta Główna
Basztowa/Stary Kleparz

Kalendarium transgrafii 1.5 Kraków 2020:

  1. Nadsyłanie prac do konkursu do 05.04.2020
  2. Jury konkursu 11–26.04.2020
  3. Ogłoszenie wyników konkursu 27.04.2020
  4. Otwarcie wystawy transgrafia 1.5 16.05.2020
  5. Czas trwania wystawy 16–31.05.2020

LAUREACI:

Kuba Falk
Mariusz Filipowicz
Ewelina Kożuchowska
Paweł Krzywdziak
Marta Kubiak
Julia Miąso
Sławomir Plewko
Jan Stachowiak
Małgorzata Stachurska
Karol Szafran
Kamil Zaleski

Regulamin transgrafia 1.5

Formularz zgłoszeniowy transgrafia 1.5

0 Shares: