Tomasz Struk. Prześwity i (nie)pamięci

Serdecznie zapraszamy na wystawę towarzyszącą 10 edycji Triennale Grafiki Polskiej “Tomasz Struk. Prześwity i (nie)pamięci”.

Wystawa jest projektem artystycznym obejmującym cykl wydarzeń zadedykowanych i poświęconych pamięci jednego z najwybitniejszych polskich artystów – Tomaszowi Strukowi. Artysta, jak przystało na prawdziwego Europejczyka, mimo że biograficznie blisko związany był z Bytomiem, Gliwicami i Katowicami, to tworzył, mieszkał i pracował także poza granicami Polski – w Berlinie oraz Paryżu.

Wystawa i towarzysząca jej monografia pt. “Tomasz Struk. Prześwity” ma służyć przypomnieniu sylwetki oraz dorobku artysty, a także ukazać jego twórczość w szerszym kontekście współczesnych praktyk artystycznych. Nieodrodnym elementem tej schedy jest bez wątpienia problematyka genealogii gestu oraz pamięci. Dyskurs czasu i odciskającego się w pamięci „śladu” pojawił się w pracach Tomasza Struka już pod koniec lat 70. XX w. W procesie rekonstruowania przestrzeni Mnemosyne to, co nieobecne zostało przezeń przywołane w formie rytów, odcisków, rastru. Niezwykły w twórczości Struka jest autentyczny esencjalizm w wyłuszczaniu tropów pamięci i lokalizowaniu ich w porządku eschatologicznym człowieka.
Integralnymi elementami pokazu jest prezentacja instalacji “Stan pamięci” w przestrzeni Muzeum Śląskiego oraz wystawa prac malarskich i obiektowych w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach.
Wystawa zaprezentowana zostanie w trzech miejscach: Galerii ASP Rondo Sztuki, BWA w Katowicach oraz Muzeum Śląskim.

Kuratorzy wystaw w Rondzie Sztuki i Muzeum Śląskim: Grzegorz Hańderek i Roman Lewandowski
Kurator wystawy w Galerii Sztuki Współczesnej BWA : Roman Lewandowski

UWAGA:

Wystawa w Rondzie Sztuki będzie otwarta dla zwiedzających od 7 września, natomiast wernisaż odbędzie się wyjątkowo tydzień później- 14 września o godz. 18.00.

0 Shares: