Roman Starak “Ponad Czasem”

Galeria RONDO SZTUKI

40-121 Katowice
Rondo im. Gen. Jerzego Ziętka 1
www.rondosztuki.pl

wernisaż 5.02.2018 g. 18:00
wystawa 6.02. – 28.02.2018

Roman Starak należy do twórców, których artystyczna droga – unosząc się ponad czasem – potrzebuje dziś tego czasu więcej, by być właściwie odczytana. A jednak w pełni odczytana być nie może, gdyż jej siła polega właśnie na tym, że się sprowadzić do słowa całkowicie nie pozwala. Że nie pozwala się rozwarstwić na formę i treść, którą możemy zinterpretować, a następnie zamknąć w szufladzie. Był artystą i człowiekiem, który nie tworzył pustych słów i gestów – przeciwnie: w redukcji form widział istotę i siłę dialogu z drugim człowiekiem. Poprzez skupioną obserwację surowej rzeczywistości powojennego Śląska stworzył własną ikonografię balansującą na pograniczu emocji i kontemplacji, figuratywności i abstrakcji, dwu- i trójwymiarowości, przy czym każde z tych pojęć, związane pierwotnie z formą, ujawnia w niej metafory miejsca i naszego w nim egzystowania.

Roman Starak był przekonany, że Jego sztuka wejść musi w dialog z odbiorcą bez jego pomocy i musi wystarczyć za cały komentarz. Dzień dzisiejszy to przekonanie w pełni potwierdza.
Grzegorz Hańderek

Roman Starak (1929–2016),
absolwent Wydziału Grafiki w Katowicach – wówczas filii krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od dyplomu w 1956 roku aż do przejścia na emeryturę związany pracą pedagogiczną ze swoją macierzystą uczelnią. W 1996 roku otrzymał tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych.W latach 2002–2005 pracował w InstytucieSztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Od 2012 roku prowadził Pracownię Druku Wypukłego na Wydziale Grafiki w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Uprawiał grafikę warsztatową. Od lat powojennych związany był ze Śląskiem, szczególnie blisko z Zabrzem, gdzie mieszkał i tworzył, a także z Katowicami, gdzie pracował. Uczestniczył w wielu wystawach krajowych i międzynarodowych, indywidualnych i zbiorowych. Grafiki Romana Staraka znajdują się m.in. w muzeach w Warszawie, Bytomiu, Bielsku-Białej, Wrocławiu, Katowicach, a także w Brazylii, Macedonii, Kanadzie. Laureat prestiżowych nagród i odznaczeń, m.in. Krzyża Kawalerskiego, Orderu Odrodzenia Polski, Złotego Krzyża Zasług, Pamiątkowego Medalu Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2014 roku otrzymał tytuł Profesora Honorowego ASP w Katowicach.

Wystawa w programie towarzyszącym Międzynarodowego Triennale Grafiki – Kraków 2018

0 Shares: