Re-tablo. Grafiki Agnieszki Cieślińskiej

Tablice ołtarzowe i umieszczane w kościołach prywatne epitafia upamiętniające pośmiertnie fundatorów stały się źródłem inspiracji do powstania cyklu prac Re-tablo. Znaczenie słowa retablo – tłumaczonego jako „za sobą”, „za ołtarzem” – dobrze określa koncepcję projektu, w którym autorka zwraca się do przeszłości, wykorzystując swoje dawne matryce graficzne. Na przełomie września i października Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych w Krakowie będzie prezentowało wystawę Re-tablo Grafiki Agnieszki Cieślińskiej. Na wystawie pojawią się narracyjne obrazy, opowiadające o mitycznych czy religijnych bohaterach. Ten specyficzny teatr graficzny prezentuje prace spektaklu wyobraźni. Nakładające się historie piętrzą się w kolejne opowiadania i symboliczne konotacje, które każdy może odczytać na własny sposób.

Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych

Rynek Główny 29, II p. Kraków

wystawa otwarta: 25.09-16.10.2018

finisaż: 13.10.2018, godz. 16:00

0 Shares: