Oprowadzanie kuratorskie po wystawie “Zanurzeni w Obrazach”

Zapraszamy na oprowadzenie po Wystawie Głównej Międzynarodowego Triennale Grafiki 2018 „Zanurzeni w obrazach / Immersed in images”. O pracach opowie kuratorka, Marta Raczek-Karcz. Oprowadzenie będzie mieć miejsce w sobotę, 21 lipca 2018 o godzinie 12.00.

W obrębie sztuk wizualnych immersję (zanurzenie) wiąże się najczęściej z intensywnym rozwojem nowych sposobów doświadczania obrazów wygenerowanych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, zwłaszcza form takich jak poszerzona (augmented reality, AR) i wirtualna (virtual reality, VR) rzeczywistość. Obecnie zjawisko to nie dotyczy wyłącznie obrazów programowanych przy użyciu narzędzi cyfrowych, lecz stało się istotną cechą współczesnej kultury i sposobem doświadczania przez człowieka różnych aspektów rzeczywistości.

Dominacja obrazów, obecnych pod różną postacią w przestrzeni otaczającej człowieka, zaowocowała w latach 90. XX. wieku pojawieniem się koncepcji zwrotu obrazowego (pictorial turn) i ikonicznego (iconic turn). Były one opisywane jako opozycyjne w stosunku do Galaktyki Gutenberga bazującej przede wszystkim na słowie pisanym i jednocześnie podejmowały dyskusję z ogłoszonym w 1967 roku przez Richarda Rorty’ego zwrotem lingwistycznym (linguistic turn).

Inspiracją dla koncepcji Wystawy Głównej Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie w 2018 roku pod hasłem Zanurzeni w obrazach były następujące stwierdzenia:

„[…] to, co zostało przypisane Logosowi, musi być także przypisane obrazowi, choć na swój własny sposób”, [Gottfried Boehm, 1994].
„[…] konieczne jest rozszerzenie Logosu poza granice słowa poprzez wykorzystanie nowego potencjału ikonicznego”, [Gottfried Boehm, 2007].
„[…] w epoce post-lingwistycznej i post-semiotycznej nastąpiła całkowita dominacja obrazów”, [W.J.T. Mitchell, 1994].
Wystawa Główna Międzynarodowego Triennale Grafiki 2018 to próba stworzenia zwierciadła obrazowej rzeczywistości, a prace, które zostały na niej zaprezentowane ujmują relacje człowiek – obraz na wielu różnych poziomach.

Prowadzenie: dr Marta Raczek-Karcz
Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
Organizator: Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie
Zdjęcie: Stanisław Barański

0 Shares: