ODMIANA PRZEZ CZASY – Aleksandra Kaim i Andrei Korotkov

Przekonanie o dojrzałości postawy twórczej Aleksandry Kaim i Andreia Korotkova zrodziło myśl o zaprezentowaniu ich prac dyplomowych szerszej widowni niż grono studentów i pedagogów Wydziału Grafiki ASP w Krakowie. Nie należy sugerować się młodym wiekiem artystów oraz tym, że są to ich dyplomy licencjackie. Bardzo mylnym byłoby sądzić, że autorzy potrzebują jeszcze więcej czasu, aby ich prace były warte uwagi. Wartość ich dzieł tkwi w determinacji i pasji, z jaką tworzą oraz w tym, że dylematy natury egzystencjalnej i społecznej stają się powodem poszukiwań artystycznych.

W pracach tych ujawnia się duża osobowość artystyczna, dojrzałość i bardzo osobista wypowiedź, pobudzają one wyobraźnię, zmuszają do zastanowienia nad tym, co jest ważne dla współczesnego człowieka. Jako artysta i pedagog zachęcam do obejrzenia wystawy. Nie przegapmy tego wydarzenia! Czasy, w jakich przyszło nam żyć, zmieniają nasze postrzeganie sztuki, zmieniają priorytety artystyczne a najgłębszych zmian dokonają młodzi artyści.

dr Stefan Kaczmarek

(ASP w Krakowie)

Andrei Korotkov urodził się w Jeakterinburgu. Studia na Wydziale Grafiki rozpoczął w roku 2017. Dyplom licencjacki obronił w pracowni serigrafii w 2020 roku. Bardzo ważny jest tu czas, kiedy powstały jego prace i ich przesłanie. Poprzez ten fragment autokomentarza do pracy dyplomowej, po niespełna dwóch latach od obrony dyplomu, widzimy dzisiaj, jak trafnie przedstawił przyszłość i ostrzegał nas przed tym, co wkrótce nastąpi!

A. Korotkov : „Monopoly” to tytuł mojego cyklu grafik wykonanych w technice serigrafii. Cykl ten jest inspirowany otaczającym mnie światem. Prace są próbą pokazania problemów współczesnego świata. Głównym bohaterem cyklu jest postać człowieka-jaszczura. Ta postać symbolizuje jednostkę. Jest to wizerunek osoby agresywnej, bezlitosnej i pozbawionej refleksji. Wszyscy bohaterowie cyklu są multiplikacją jednej postaci, pokazani w różnych typowo ludzkich sytuacjach. Słowo Monopoly (ang. jedność w wielości) stało się inspiracją do przedstawienia opowieści o brutalnej naturze człowieka. Sytuacje pokazane w tym cyklu w sposób abstrakcyjny mówią o agresywnym dążeniu do władzy i bogactwa. Te ludzkie słabości są obecne we współczesnym społeczeństwie i gloryfikują obraz człowieka bezwzględnego. Dziś ropa naftowa jest symbolem zwycięstwa i bogactwa. Ma strategiczne znaczenie jako jeden z podstawowych surowców światowej gospodarki. Jest czynnikiem regulującym stosunki międzynarodowe… 

Aleksandra Kaim za temat pracy dyplomowej wybrała współczesną Amerykę (dyplom realizowany w pracowni serigrafii w 2021 roku).

W autokomentarzu do pracy artystycznej zatytułowanej STANY (NIE)ZJEDNOCZONE pisze:

 Moje zainteresowanie amerykańską kulturą zaczęło się w 2016 roku. Wybór Donalda Trumpa na 45 prezydenta Stanów Zjednoczonych był dla wszystkich zaskoczeniem, w szczególności dla mediów, które do końca nie wierzyły w jego wygraną… Świat sztuki powinien częściej zabierać głos w sprawach społeczno–politycznych i komentować współczesne czasy. Jesteśmy świadkami tych zdarzeń i jako humaniści będziemy umieć oddać emocje oraz nastroje społeczne naszej epoki. Artyści powinni być niczym reporterzy, odważnie rzucający się w gąszcz współczesnych wydarzeń, dzieląc się przy tym przemyśleniami, stawiając pytania zarówno przed sobą, jak i odbiorcą. Założyłam, że jako świadek współczesnych wydarzeń będę kierować się tym, co podpowiada mi moja podświadomość. Wiele elementów mojej pracy było wykonywanych spontanicznie, pod wpływem chwili. Mój dyplom „płynął”, ponieważ wiele elementów, które w nim zawarłam, było opartych na wydarzeniach, które miały miejsce w trakcie pracy nad nim. Była to również okazja na refleksje, w jaką stronę zmierza demokracja, do czego prowadzi populizm, a w końcu czy fake news jest największym zagrożeniem dla naszej cywilizacji…

3 Shares:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *