Skrót regulaminu MTG – Kraków 2018

Drogie Artystki, Drodzy Artyści,

wobec licznych pytań i wątpliwości związanych z Regulaminem nadchodzącej edycji Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie, pragniemy poinformować, że:

Typy akceptowanych prac:

1.       Akceptowane są zarówno pojedyncze grafiki, jak i zestawy prac (od 2 do 4 prac).

2.       Tryptyki graficzne zgłaszane mogą być jako pojedyncza praca, pod warunkiem, że mają wspólny tytuł i grafiki wchodzące w ich skład nie mogą być eksponowane osobno.

3.       Akceptowane są różne formy instalacji graficznych.

4.       W przypadku instalacji graficznych zawierających wyłącznie elementy lekkie (na papierze lub tkaninie itp.) należy przesłać je tak samo jak klasyczne grafiki na papierze.

5.       W przypadku jeśli instalacja wymaga dodatkowego sprzętu, np. ciężkiego stelaża lub jest obiektem o dużej wadze należy przesłać szczegółowy projekt (opis + wizualizacja) oraz te wydruki/odbitki graficzne, które wykonane są na papierze lub tkaninie i stanowią podstawę/element składowy instalacji.

6.       W przypadku instalacji i prac multimedialnych należy przesłać szczegółowy projekt (opis + wizualizację + wymogi sprzętowe) oraz materiał zarejestrowany cyfrowo.

Zawartość zgłoszenia:

Do przesłania pocztą lub kurierem lub dostarczenia osobiście do Biura SMTG:

1.       Zestaw oryginałów prac (lub elementy proponowanej instalacji wykonane na papierze/tkaninie) lub zapis cyfrowy pracy multimedialnej.

2.       Wypełniona i podpisana karta zgłoszeniowa (Załącznik nr 1).

3.       Potwierdzenie dokonania opłaty za uczestnictwo w Konkursie (opłata wynosi 200zł).

Adres wysyłki i numer konta do wpłat:

Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie

Rynek Główny 29

31-010 Kraków

Numer konta dla wpłat w PLN:

Bank Zachodni WBK SA, Rynek Główny 30, 31-133 Kraków

03 1090 1665 0000 0001 3019 1135

Numer konta dla wpłat w EUR

Bank Zachodni WBK SA, Rynek Główny 30, 31-133 Kraków

PL93 1090 2053 0000 0001 1859 7530

SWIFT: WBKPPLPP

Opłaty można także dokonać poprzez system PayPal, na adres smtg: smtg@triennial.cracow.pl

Opcjonalnie: Wypełniona i podpisana karta sprzedaży (Załącznik nr 4)

Do przesłania elektronicznie (przez WeTransfer lub inne podobne platformy) na adres: smtg@triennial.cracow.pl:

1.       Zestaw reprodukcji zgłaszanych prac w jakości do druku (ten materiał zostanie użyty do publikacji w katalogu, jeśli prace zostaną wybrane na Wystawę Główną) – rozdzielczość: 300 dpi, wymiar dłuższego boku: 20 cm, RGB, max. rozmiar pojedynczego pliku 8 MB, format: JPG

Opcjonalnie: Materiały kontekstowe (opcjonalnie – jeśli są istotne w zrozumieniu/odbiorze pracy).

Harmonogram:

1.       Zgłoszenia będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie: 31. stycznia 2018.

2.       Informacje o zakwalifikowaniu na Wystawę Główną zostaną ogłoszone: 16. kwietnia 2018.

3.       Przyjmowanie ciężkich i wielkogabarytowych elementów instalacji wybranych na Wystawę Główną: 31. maja 2018.

4.       Wernisaż Wystawy Głównej: 6. lipca 2018.

Proces selekcji:

1.       Międzynarodowe Jury Konkursu MTG będzie obradowało wyłącznie na oryginałach prac.

2.       Obrady Międzynarodowego Jury odbędą się w marcu 2018 roku.

3.       Międzynarodowe Jury składa się z następujących członków:

Sean Caulfield (Kanada)

Thomas Kilpper (Niemcy)

Marta Anna Raczek-Karcz (Polska)

Breda Škrjanec (Słowenia)

Krzysztof Tomalski (Polska)

Pragniemy jednocześnie poinformować, że powyższe punkty są jedynie wyciągiem z Regulaminu MTG 2018, a podstawą organizacji imprezy jest pełny tekst Regulaminu zamieszczony na stronie SMTG.