GRAFIKA / Elżbieta Dul-Ledwosińska / Mirosław Ledwosiński / Sławomir Iwański

[słowo od Artystów]

Prezentowane prace podejmują zagadnienia dotyczące realnej rzeczywistości, miejsca człowieka we współczesnym medialnym, wypełnionym obrazami świecie. Konfrontują różne poglądy, wątpliwości i rozterki autorów związane z podejmowanymi problemami estetycznymi i postawami twórczymi. Wystawa ma potwierdzić wspólne obszary artystycznych poszukiwań ale także nieuniknione różnice i podziały. Stanowi konfrontację cech stylistycznych, poetyk, orientacji twórczych. Każdy z Artystów prezentuje swoje ostatnie dokonania. Trzy odmienne podejścia do problemów estetycznych, warstwy znaczeniowej i ekspresji twórczej.

Elżbieta Dul-Ledwosińska

Urodzona w 1961 we Wrocławiu. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. Od października 2009 jest zatrudniona w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. W 2018 uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie sztuk plastycznych oraz stanowisko profesora nadzwyczajnego. Prowadzi pracownię grafiki warsztatowej na Wydziale Artystycznym na kierunku grafika AHE w Łodzi. Elżbieta Dul-Ledwosińska w swojej twórczości artystycznej zajmuje się grafiką warsztatową (druk wklęsły, druk wypukły, przede wszystkim linoryt, obecnie grafika cyfrowa). Pokazywała swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

Mirosław Ledwosiński

Urodzony w 1955 w Łodzi. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. Od października 1981 jest zatrudniony w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi. W 2018 uzyskał tytuł naukowy profesora w zakresie sztuk plastycznych. Pracuje na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej, w swojej pracy dydaktycznej zajmuje się zagadnieniami kompozycji plastycznej na płaszczyźnie i w kadrze oraz zagadnieniami rozwoju form wizualnych. Mirosław Ledwosiński w swojej twórczości artystycznej zajmuje się przede wszystkim grafiką warsztatową (drzeworyt, linoryt, obecnie grafika cyfrowa). Pokazywał swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

Sławomir Iwański

Urodzony w 1947 w Sieradzu. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. W latach 1978 – 2017 był zatrudniony w macierzystej uczelni, gdzie prowadził samodzielnie Pracownię Projektowania Grafiki Przestrzennej i Plakatu. W 1997 uzyskał tytuł naukowy profesora w zakresie sztuk plastycznych. Od 1997 roku jest zatrudniony na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi, gdzie prowadzi Pracownię Plastyki Obrazu Filmowego. Równolegle z działalnością dydaktyczną zajmuje się projektowaniem graficznym i grafiką warsztatową. Sławomir Iwański artysta grafik, projektant, plakacista, posiada w swoim artystycznym dorobku oprócz wielu znaczących plakatów, realizacje z zakresu identyfikacji wizualnej oraz liczne opracowania graficzne książek i katalogów. Sławomir Iwański od ukończenia studiów przygotował kilkanaście wystaw indywidualnych oraz brał udział w kilkudziesięciu znaczących wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych. Za swe prace był wielokrotnie nagradzany.

Stowarzyszenie  Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie (SMTG)

International Print Triennial Society in Krakow

Rynek Główny 29, 31-010 Kraków, Poland

tel.: +48 12 422 19 03 / 510 050 844

www.triennial.pl

www.facebook.com/triennial.cracow

www.instagram.com/triennialkrakow

17 Shares:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *