Dominika Anna Borek “Niczym” wernisaż wystawy

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy rysunków i obiektów Dominiki Anny Borek.

Wernisaż odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Sztuk Graficznych w Krakowie (Rynek Główny 29, piętro 2) dnia 19 lutego 2019 roku o godzinie 18:00.

Wystawa czynna: 20.02. – 12.03.2019 (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10:00 – 15:30.

Słowo od artystki:

Obrazom z cyklu “Niczym”, tworzonym węglem na płótnie, towarzyszy znak, w którym zawierają się treści, dotyczące przedmiotu moich rozważań twórczych.

W kwestii formalnej można by je zawęzić do dwóch wyrażeń: materia i światło.

Na monogram NN składają się dwie ustawione na jednej linii litery majuskuły: jedna wobec drugiej znajduje się w odbiciu lustrzanym. Rytmy pionów przywodzić mają rodzaj więziennego okna. Co jest więzieniem?

Materia?

Natura ludzka?

Ograniczona, grzeszna?

Człowiek jest tu na ziemi skazany na cierpienie.

W tej izolacji szuka światła…

Nawrócenia

Pocieszenia

Wybawienia

Miejsce przecięcia skosów tworzą rodzaj promieni, których ułożenie utożsamiam z promieniami, podobnymi do tych ukazanych na obrazie Jezusa Miłosiernego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

0 Shares: