CZŁONKOSTWO / MEMBERSHIP / ADHESION

Serdecznie zapraszamy artystów oraz wszystkich sympatyków sztuk graficznych do członkostwa w Stowarzyszeniu Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. Deklaracja oraz karta praw i obowiązków członka do pobrania pod linkiem*

https://drive.google.com/…/1w…

*wypełnioną deklarację oraz potwierdzenie dokonania opłaty składki członkowskiej należy przesłać na adres: smtg.krakow@gmail.com

We cordially invite artists and all lovers of graphic arts to join the International Print Triennial Society in Krakow. Declaration and charter of rights and obligations of members to download*

https://drive.google.com/…/1w…

*completed declaration and confirmation of payment of the membership fee should be sent to the address: smtg.krakow@gmail.com

Nous invitons cordialement les artistes et tous les amateurs d’arts graphiques à rejoindre International Print Triennial Society à Cracovie. Déclaration et charte des droits et obligations des membres à télécharger*

https://drive.google.com/…/1w…

* déclaration remplie et confirmation de paiement de la cotisation doivent être envoyées à l’adresse suivante : smtg.krakow@gmail.com

5 Shares:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *