Części i całość

Dziekan Wydziału Sztuki
Uniwersytetu Rzeszowskiego
dr hab. Antoni Nikiel prof. UR

Prezes Stowarzyszenia Międzynarodowe
Triennale Grafiki w Krakowie
dr Marta Anna Raczek-Karcz
wraz z Zarządem

i autorzy:

Agnieszka Dobosz-Bruchnalska
Joanna Janowska-Augustyn
Łukasz Cywicki
Grzeogrz Frydryk

zapraszają na wernisaż wystawy:

Części i całość

Wernisaż odbędzie się
12. września 2017 roku o godz. 18:00.

Międzynarodowe Centrum
Sztuk Graficznych w Krakowie
Rynek Główny 29, II piętro

więcej o wystawie>>

0 Shares: