5 wystawa członków SMTG

Drogie Graficzki i Graficy, Członkinie i Członkowie Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie

Już po raz piąty mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Wystawie Członków SMTG w Krakowie, która odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Sztuk Graficznych na Rynku Głównym 29 w Krakowie w okresie od 10. stycznia do 3. lutego 2017 roku.

Wystawa Członkowska stała się już tradycją Naszego Stowarzyszenia, a zmiana terminu jej organizacji z końca roku na jego początek wiąże się z chęcią udostępnienia jej szerszemu gronu odbiorców w dogodniejszym wystawienniczo terminie, a także z inicjatywą, która narodziła się podczas rozmów prowadzonych w trakcie Jubileuszu 50-lecia Naszej imprezy. Wynikało z nich, że Środowisko Graficzne skupione wokół Stowarzyszenia z sentymentem wspomina bale organizowane podczas kolejnych edycji krakowskiej imprezy. Pomyśleliśmy, że może warto spotkać się w miłej atmosferze częściej niż raz na trzy lata i stąd Nasza propozycja zorganizowania Karnawałowej Imprezy Graficznej. Jednocześnie wychodząc na przeciw postulatom zgłoszonym podczas tegorocznego Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Członków SMTG pragniemy się z Państwem podzielić planami Zarządu IX kadencji na lata 2017-2019 podczas Spotkania Członków SMTG w Krakowie.

Mając na uwadze olbrzymie zainteresowanie, jakim cieszło się uczestnictwo w Wystawie Członkowskiej w poprzednich latach postanowiliśmy wprowadzić następujące zasady jej organizacji i uczestnictwa w niej:

  1. Do udziału w Wystawie zaproszeni są wszyscy Członkowie Stowarzyszenia, którzy do dn. 30. listopada 2016 uiścili składkę członkowską za mijający rok.
  2. Na Wystawę każdy Członek ma prawo zgłosić jedną pracę.
  3. Ze względu na warunki przestrzenne, preferowany byłby format max. 100×70 cm, zdając sobie jednak sprawę z różnorodności Państwa poszukiwań twórczych dopuszczamy także prace o formacie większym, a także działania o charakterze multimedialnym (te ostatnie pod warunkiem zapewnienia przez artystę odpowiedniego do ich prezentacji sprzętu i pomocy w ich uruchomieniu), a także instalacje (pod warunkiem, że ich wymiar nie przekroczy Naszych możliwości przestrzennych, a także pod warunkiem udziału artysty w ich montażu).
  4. Ze względu na przewidywaną ilość zgłoszeń i nie chcąc ograniczać Państwa praktyk artystycznych postanowiliśmy podzielić Wystawę na dwie odsłony:
  1. Odsłona Pierwsza: wernisaż: 10.01.2017 o godz. 18:00.
  2. Odsłona Druga: wernisaż: 20.01.2017 o godz. 18:00. Tego dnia odbędzie się także Spotkanie Członków (o godz. 16:00) oraz planowana Karnawałowa Impreza Graficzna – start godz. 20:00.
  1. Po zakończeniu Wystawy prace zostaną odesłane na koszt uczestnika (po wcześniejszym przelaniu kwoty niezbędnej do odsyłki na konto SMTG w Krakowie, wpłaty należy dokonac do dn. 24.02.2017).
  2. Prace po zakończeniu Wystawy można także odebrać osobiście w Biurze SMTG w Krakowie – prace należy odebrać do dn. 28.02.2017.
  3. Prace, które nie zostaną odebrane w wyżej wymienionym terminie, oraz te, za które nie zostanie uiszczona opłata z tytułu ich odsyłki w wyżej wskazanym terminie, wraz z dn. 01.03.2017 przechodzą na własność SMTG w Krakowie.

Artystów zainteresowanych uczestnictwem w Wystawie prosimy o przesłanie pracy oraz wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres Biura SMTG w Krakowie, Rynek Główny 29, 1 p. 31-010 Kraków, bądź osobiste dostarczenie pracy i dokumentów (godziny pracy Biura: pn – pt w godz. 9 – 16) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30. grudnia 2016.  

Mam nadzieję, że spotkamy się w komplecie podczas 5. Wystawy Członków SMTG w Krakowie,

z serdecznymi pozdrowieniami

dr Marta Anna Raczek-Karcz

Prezes SMTG w Krakowie

Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ [32 kb]

0 Shares: